ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13/11/2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 9 ( 13/11/2017 )

         Στην Άρτα σήμερα  13  Νοεμβρίου  2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00  συνήλθε στα γραφεία της Ε.Π.Σ.  Άρτας  επί της Περιφερειακής οδού η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.  Άρτας προκειμένου να συζητήσει  τα κάτωθι θέματα:

1)      Εξέταση  των  Φ.Α.  της  11ης  και 12ης    Νοεμβρίου   2017    Α΄  και Β΄  Ερασιτεχνικής  Κατηγορίας Ε.Π.Σ.  Άρτας  περιόδου 2017-18

 

     Παρέστησαν : 1) Θεόδωρος Σαλαμούρας,  2) Πέτρος  Παπαδόπουλος και 3) Κωνσταντίνος  Νικολάου. Διαπιστωθείσης απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής.

 

  1. Μετά την εξέταση του  πρώτου  και μόνου    θέματος , ήτοι των Φ.Α.,  η Επιτροπή ομόφωνα  αποφάσισε:

 

α)    Επιβάλλει  ποινή αποκλεισμού ΜΙΑΣ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ   ΗΜΕΡΑΣ     στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου    ΗΡΟΔΟΤΟΣ    ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΥ    Δ.  ΠΑΥΛΟΥ    ΑΡ.Δ.Α.Ι.     382571   (ΠΕΙΘ.  ΚΩΔ.  ΕΠΟ   ΑΡΘΡΟ 10 παρ.1α΄iii ).

 

β) Επιβάλλει  ποινή αποκλεισμού ΤΕΣΣAΡΩΝ  (4) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ    ΗΜΕΡΩΝ     στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου      ΔΟΞΑ  ΑΡΤΑΣ     Χ.  ΤΑΤΣΗ   ΑΡ.Δ.Α.Ι.    1210468    (ΠΕΙΘ.  ΚΩΔ.  ΕΠΟ   ΑΡΘΡΟ 10 παρ.1δ΄ ) και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ  ΠΟΙΝΗ  ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΕΥΡΩ      (ΠΕΙΘ.  ΚΩΔ.  ΕΠΟ   ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 2δ΄ και ΑΠΟΦ.  Δ.Σ.   ΕΠΣΑ  Αριθμ. 34/22-09-2016 ).

 

γ) Επιβάλλει  ποινή αποκλεισμού ΔΕΚΑ (10) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ   ΗΜΕΡΩΝ      στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου      ΟΛΥΜΠΙΑΣ   ΑΓ.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ     Ν.  ΜΠΕΚΙΟ    ΑΡ.Δ.Α.Ι.    427716     (ΠΕΙΘ.  ΚΩΔ.  ΕΠΟ   ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 1ζ΄ )και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ  ΠΟΙΝΗ   ΕΚΑΤΟ (100)   ΕΥΡΩ       (ΠΕΙΘ.  ΚΩΔ.  ΕΠΟ   ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 2δ΄ και ΑΠΟΦ.  Δ.Σ.   ΕΠΣΑ  Αριθμ. 34/22-09-2016 ).

 

 δ) Παραπέμπει  στην Επιτροπή Διαιτησίας της  Ε.Π.Σ.Α.   τους   Διαιτητές :    Π.  ΦΑΝΤΗ,   ΔΡΑΓΑΤΑΚΗ   Γ και ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ  ΑΡ.  για παραλείψεις και λάθη στο Φ.Α.

 

         Μην  υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Επιτροπής και το παρόν υπογράφεται.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                      ΤΟ ΜΕΛΟΣ                  

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ               ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

14/11/2017