ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΑ ΠΗΡΑΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ των πρωταθλημάτων Α και Β κατηγοριών και του κυπέλλου 2017-2018.

 

 

 

 

 

Προς: ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΤΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΠΟ.

 

 
   

Για την ΕΠΟ

Εσωτερική Διανομή: Νομική Υπηρεσία

Πληροφορίες:

Ιωάννης Στέργος (210-9891821)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Έγκριση των προκηρύξεων των πρωταθλημάτων Α και Β κατηγοριών και του κυπέλλου 2017-2018.

Κ. Πρόεδρε

Σας ενημερώνουμε ότι οι προκηρύξεις των πρωταθλημάτων Α και Β κατηγοριών και του κυπέλλου της αγωνιστικής περιόδου 2017-2018, που αποστείλατε στην ΕΠΟ με αρ. πρωτ. 259/1-8-2017 (αρ. πρωτ. ΕΠΟ 21390/2017), είναι σύμφωνες με τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο., (αφού τηρήσετε τις επισημάνσεις και προβείτε στις διορθώσεις που ακολουθούν)

Παρατηρήσεις. Σχόλια (προκηρύξεωνπρωταθλημάτων)

1. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις για τις προκηρύξεις σας, μόνο να επισημάνουμε τα ισχύοντα για το ζήτημα του γιατρού στους αγώνες, μετά και την έκδοση της αποφάσεως της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της Ε.Π.Ο.

άρθρο 16 παρ. 2α του ΚΑΠ «Σε όλους τους αγώνες, όλων των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών, πανελληνίων και τοπικών, πρωταθλημάτων, των πρωταθλημάτων υποδομής  και προεπιλογής εθνικών ομάδων (Παίδων και Νέων), είναι υποχρεωτική, υε ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας , η παρουσία ιατρού αγώνα...» και όπως αυτό συμπληρώθηκε με την

-Νο4/14-9-2017 απόφαση της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της Ε.Π.Ο.

κατόπιν της προηγηθείσης αλληλογραφίας με την UEFA

«Προκειμένου να διεξαχθεί ένας αγώνας τοπικού και μόνον ερασιτεχνικού πρωταθλήματος χωρίς την παρουσία γιατρού στο γήπεδο, για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2017-2018 θα πρέπει να έχουν προηγηθεί οι ακόλουθες ενέργειες:

α. Να έχει αποσταλεί προηγουμένως έγγραφο αίτημα για τον ορισμό ιατρού, στον οικείο ιατρικό σύλλογο ή τις κατά τόπους διευθύνσεις υγείας.

β. Να υπάρχει στον αγωνιστικό χώρο καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα πιστοποιημένος (αδειούχος) νοσηλευτής ή διασώστης.

γ. Να υπάρχει δίπλα στον αγωνιστικό χώρο ιατρικός εξοπλισμός πρώτων βοηθειών διαθέσιμος κατά τη διάρκεια του αγώνα.

δ. Σε κάθε περίπτωση και παράλληλα με τα ανωτέρω να γίνει αναζήτηση ιατρού μεταξύ των θεατών πριν από τον αγώνα και κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.


Εφόσον τηρηθούν σχολαστικά οι ανωτέρω διατυπώσεις, που θα τις ελέγχει με επιμέλεια ο διαιτητής ενός αγώνα τοπικού πρωταθλήματος, δύναται να διεξαγάγει τον αγώνα αυτόν και δεν θα επιβάλλονται στη γηπεδούχο ομάδα οι προβλεπόμενες στο άρθρο 16 παρ.2 του ΚΑΠ ποινές, άλλως ο διαιτητής δεν θα διεξάγει τον αγώνα.

 

 

Σημείωση :

α) δεν ελέγχονται οι διατάξεις που αφορούν όλα τα ζητήματα που υπάγονται στην ρυθμιστική αρμοδιότητα της Ενώσεώς σας.

β) σε περίπτωση αμφιβολίας για συγκεκριμένη ρύθμιση, υπερισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις των Κανονισμών της ΕΠΟ.

γ) για ότι δεν προβλέπεται ισχύουν οι διατάξεις των Κανονισμών της ΕΠΟ.


για την νομική υπηρεσία
Βασίλης Σαράκης

11/10/2017