ΝΕΑ

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΤΑΣ ανακοινώνει ότι βάσει του Κανονισμού Προπονητών:
Τα σωματεία της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας υποχρεούνται να προσλάβουν και να απασχολούν προπονητή κάτοχο διπλώματος UEFA B'.
Οι προπονητές πρέπει να είναι κάτοχοι Ειδικής Ταυτότητας από την ΕΠΟ, σε ισχύ[να λήγει 31-12-2015]
Η ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ είναι υποχεωμένη να εκδίδει Δελτίο Πιστοποίησης εισόδου του προπονητή στον αγωνιστικό χώρο[τεχνική περιοχή].
Το Δελτίο Πιστοποίησης εισόδου, είναι ονομαστικό σε περίπτωση δε αντικατάστσης του προπονητή, θα πρέπει να εκδοθεί νέο.
Στα σωματεία της Β΄ Ερασιτεχνικής η πρόσληψη προπονητή είναι προαιρετική. Σε περίπτωση όμως που επιθυμούν να προσλάβουν διπλωματούχο προπονητή θα προσλαμβάνουν με βάση την κατηγοριοποίηση του άρθρου 6 παρ. 1 του Κασνονισμού Προπονητών.

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ της Ενωσης στις 17 Ιουλίου 2014 αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

1-Το Πρωτάθλημα της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας 2014-2015 θα γίνει με δέκα τέσσερις [14] ομάδες και το πρωτάθλημα της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας 2015-2016 με δέκα έξι [16] ομάδες. 

2-Οι δηλώσεις συμμετοχής στα Πρωταθλήματα Α΄ Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Κυπέλλου μαζί με το έντυπο ΕΠΟ-ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ/ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ θα κατατεθούν μέχρι 20-8-2014.

3-Η κλήρωση των αγώνων Πρωταθλημάτων-Κυπέλλου θα γίνει στις 25-8-2014 ώρα 19.00 στο Αθλητικό Κέντρο της Ενωσης[Κεραμάτες]. 

4-Η έναρξη των πρωταθλημάτων θα είναι α]για την Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία η 20-9-2014, β]για την Β΄ Ερασιτεχνική κατηγορία η 27/28-9-2014.

5-Η έναρξη του Κυπέλλου θα γίνει στις 6/7-9-2014 με την διεξαγωγή της Α΄ φάσης των αγώνων, ενώ η Β΄ φάση των αγώνων θα γίνει στις 13/14-9-2014.

6-Οι δηλώσεις συμμετοχής για το Παιδικό Πρωταθλημα  θα κατατεθούν μέχρι την 12-9-2014, η κλήρωση θα γίνει στις 15-9-2014 στα γραφεία της Ενωσης και η έναρξη του Παιδικού Πρωταθλήματος θα γίνει στις 27/28-9-2014.

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΤΑΣ, προκειμένου να προσλάβει Ενωσιακούς Προπονητές για τις Μικτές Oμάδες της, καλεί τους ενδιαφερόμενουs προπονητές να υποβάλλουν στην γραμματεία της μέχρι την Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014:

1-Αίτηση πρόσληψης

2-Πτυχίο Προπονητή UEFA B

3-Βιογραφικό

Απαραίτητη προυπόθεση να μην ασχολείται ο ενδιαφερόμενος προπονητής σε κανένα σωματείο της Ενωσης.


Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρτας ενημερώνει τα σωματεία για τις παρακάτω διευκρινήσεις μετά από απόφαση της ΕΙΜ/ΕΠΟ σχετικά με τις αλλαγές στο Κανονισμό για τους ερασιτεχνες ποδοσφαιριστές:

1-Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν την πρώτη εγγραφή αλλοδαπών και κοινοτικών ποδοσφαιριστών, πλην του διαβατηρίου, δεν επικυρώνονται ή μεταφράζονται από δικηγόρο αλλά μόνο από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από πιστοποιημένο μεταφραστή η μεταφραστικό γραφείο. Το υποβαλλόμενο διαβατήριο επικυρώνεται από δικηγόρο ο οποίος έχει την σχετική πιστοποίηση ή από τις Πρεσβείες ή Προξενεία των χωρών στην Ελλάδα.

2-Το σωματείο που αποκτά ποδοσφαιριστή [Ελληνα-Αλλοδαπό ή Κοινοτικό], με οποιοδήποτε τρόπο   [πρώτη εγγραφή-μετεγγραφή-επανεγγραφή-υποσχετική], θα πρέπει να προσκομίζει πιστοποιητικό υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο ή από ιδιώτη γιατρό το οποίο να αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής είναι υγιής και μπορεί να αθλείται[για Ελληνες και Κοινοτικούς ποδοσφαιρισές]. Το ίδιο πιστοποιητικό θα υποβάλλεται σε κάθε νέα μεταβολή του ποδοσφαιριστή. Για τους Αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές θα προσκομίζεται πιστοποιητικό υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, το οποίο θα αναγράφει ότι δεν πάσχει από μεταδοτικό νόσημα, επικίνδυνο για την δημόσια υγεία, καθώς και ότι είναι υγιής και δύναται να αθλείται.  

3-Ποδοσφαιριστές που έχουν εκδώσει προσωρικό δελτίο ή έχουν εγγραφεί σε σωματείο ενώ ήταν κάτω των δέκα [10] ετών, με την συμπλήρωση του δέκατου [10] έτους της ηλικίας τους, μένουν ελεύθεροι την 30/6 του ποδοσφαιρικού έτους που συμπλρώνουν το δέκατο [10] έτος της ηλικίας τους και δύνανται να εγγραφούν σε σωματείο της αρεσκείας τους.  

4-Στις μεταφράσεις των πιστοποιητικών γέννησης των αλλοδαπών ποδοσφαιριστών[που είναι προαπαιτούμενες ανεξαρτήτως αν το πρωτότυπο περιέχει στοιχεία και στα ελληνικά, όπως συμβαίνει με τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από αλβανικές αρχές], δεν είναι πλέον απαραίτητη η φωτογραφία του αθλητή, ούτε η επικύρωσή της για την ταυτοπροσωπία. 

5-Σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, τα ΚΕΠ, Αστυνομικά Τμήματα και οι λοιπές υπηρεσίες που έχουν δυνατότητα επικύρωσης εγγράφων, δεν επιτρέπεται να επικυρώνουν έγγραφα που προορίζονται για δημόσιες υπηρεσίες. Επειδή οι υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών δεν επικυρώνουν τα έγγραφα που τους προσκομίζουν ποδοσφαιριστές και σωματεία, συγχέοντας την ΕΠΟ με τον δημόσιο τομέα, θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές,γονείς παράγοντες σωματείων που προσκομίζουν έγγραφα για επικύρωση σε ΚΕΠ, Αστυνομικά Τμήματα κλπ., να αναφέρουν ρητά ότι η ΕΠΟ, στην οποία απευθύνονται τα έγγραφα, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.  

Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρτας ενημερώνει τα σωματεία τα παρακάτω:

1-Οι ομογενείς ποδοσφαιριστές κατατάσσονται, ανάλογα με την υπηκοότητά τους, στην κατηγορία είτε των κοινοτικών, είτε των αλλοδαπών.

2-Υποσχετική χορηγείται από 1-7-2014 έως 31-7-2014.Κάθε σωματείο μπορεί να προβεί στην χορήγηση η απόκτηση μέχρι οκτώ [8] ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών. Απαγορεύεται η χορήγηση η απόκτηση περισσοτέρων των τρών [3] ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών από το ίδιο η στο ίδιο σωματείο.

3-Η πρώτη εγγραφή ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών διενεργείται στο το χρονικό διάστημα 1-9-2014 έως 30-9-2014 και 1-2-2015 έως 15-5-2015.

4-Η αποδέσμευση ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών διενεργείται από 1-7-2014 έως 31-7-2014

5-Η επανεγγραφή ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 1-9-2014 έως 30-9-2014 και από 1-1-2015 έως 31-1-2015.

6-Οι μετεγγραφές, εσωτερικές και διεθνείς, ερασιτεχνών  ποδοσφαιριστών διεξάγονται από 1 Ιουλίου 2014 έως 31 Αυγούστου 2014 και από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Ιανουαρίου 2015.

7-Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγραφούν-μετεγγραφούν μόνο σε τρία [3] ερασιτεχνικά σωματεία κατά την διάρκεια της περιόδου από 1 Ιουλίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2015, αλλά δύναται να αγωνισθούν σε επίσημους αγώνες, μόνο σε δύο [2] σωματεία.

8-Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δύναται να εγγραφεί-επανεγγραφεί, ως ερασιτέχνης, κατά τις περιόδους των επαγεγγραφών, ακόμη και αν ήταν εγγεγραμένος σε ερασιτεχνικό σωματείο μετά την λήξη της περιόδου αποδέσμευσης ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών της ίδιας ποδοσφαιρικής περιόδου.